Vervoer België 
Wegtranstransport biedt nog steeds voordelen
Het wegtransport met vrachtwagens en bestelwagens biedt vervoer belgie nog altijd voordelen in termen van flexibiliteit en snelheid. Het vervoer over de weg heeft, rekening houdend met recente metingen, nog altijd een dominante rol binnen de transportsector in België. Deze metingen houden rekening met het aantal afgelegde kilometers en de vervoerde tonnage in België.

Grootste marktaandeel
Het marktaandeel van vervoer over de weg voor goederen bedraagt nog altijd 74% van het volume. Op een bepaald moment was het marktaandeel gestegen tot 77% maar door de stijgende brandstofprijzen daalde het licht sinds 2000. Nu de brandstofprijzen lager zijn is de kilometerheffing erbij gekomen, maar dit heeft weinig invloed op het vervoer over de weg.
Het wegennet in België is veel uitgebreider dan het spoor- en het waterwegennet waardoor de bereikbaarheid van de klant, zonder tussenstops, een voordeel is en de leveringssnelheid verhoogt. Flexibiliteit, snelheid en bereikbaarheid, al deze voordelen blijven tot op de dag vandaag behouden, ondanks de toenemende files op de wegen. Het openbaar vervoer zou moeten geoptimaliseerd worden zodanig dat mensen die dagelijks autoritten moeten maken van en naar het werk deze kunnen vervangen door het openbaar vervoer. Ook de stimulatie van de werknemers om te carpoolen en meer verplaatsingen met de fiets, door de aanleg van fietssnelwegen, kunnen het fileleed verminderen zodanig dat de snelheid van het vrachtvervoer, voor het leveren van goederen aan winkels en bedrijven, kan behouden blijven. Files veroorzaken directe economische kosten en verhogen de reistijd. Ze veroorzaken ook sociale en milieuproblemen, lawaai, vervuiling en ongevallen. Een mentaliteitsverandering van de bevolking, om niet voor elke verplaatsing de auto te nemen, dringt zich op en de overheid moet blijven investeren in het onderhoud van bestaande en de aanleg van nieuwe wegen. De transportsector zal er zeker voor zorgen dat hun wagens nog zuiniger en milieuvriendelijker worden.

Perspectieven
Hoe dan ook, zolang de Federale regering haar lange-termijn visie van duurzame ontwikkeling, waarbij ze het goederenvervoer per spoor en via de binnenvaart wil verbeteren niet kan waarmaken blijft het vervoer per vrachtwagen de beste optie. Volgens het schema dat ze nu volgen zal dit zeker niet lukken voor 2050, en zelfs dan zal het vervoer van goederen en de bevoorrading van bedrijven de beste optie blijven binnen voor vervoer belgie.